Vont One Pod – Juul ersättare

Vont är ett svenskt bolag som är relativt nytt på marknaden. Vont producerar Juul-liknande podkits där man endast använder sig av Vont ersättningspoddar. Detta är främst intressant för de som vill sluta röka alternativt vill ha ett väldigt simpelt system där man endast byter ut poddar istället för att behöva handskas med friflytande vätska. Ännu finns ingen tydlig forskning på långtidseffekter med Vont då detta podsystem är väldigt nytt på marknaden. Hypotesen är dock att man med ett Vont Pod successivt ska kunna eliminera traditionella cigaretter och därmed undgå de påvisat farliga kemikalierna och tobak som inhaleras vid vanlig rökning. Flera studier (NHS, UK) visar att ex-rökare föredrar att ha en ersättningsmetod till cigaretterna för att underlätta rökavvänjningen med tiden. Vonts ersättningspoddar innehåller deras egenutvecklade e-vätskeformel baserad på nikotinsalter.

Nuvarande status på forskningen

E-cigaretter och övriga vapingprodukter har för tillfället inte funnits tillräckligt länge för att avgöra skadan de orsakar på lång sikt. Många vuxna och tonåringar, ärunder intrycket att e-cigaretter är säkra eller att de är effektiva för att hjälpa människor att sluta röka vanliga cigaretter. Vilket i flera studier visat sig stämma. Studier i USA har visat att e-cigaretter innehåller några av samma giftiga kemikalier som vanliga cigaretter, även om de inte har tobak. Vill man sluta röka är det i dagsläget trott att e-cigaretter kan underlätta även om det inte är helt riskfritt. I Sverige finns det flera seriösa aktörer som kan hjälpa dig hitta rätt produkter som t.ex. Vapehuset. Läs även mer om risker med kemikalier hos Läkemedelsverket. I ett fastställande år 2016 kom man fram till bedömningen att vapingprodukter inte ska klassas som läkemedel och därmed krävs inget tillstånd från LMV.

Det är viktigt att fortsatt forska kring om vissa typer av vaping är farligare än andra på kort och lång sikt. För att förstå riskerna för alla som vejpar krävs det vidare forskning där man mer noggrant kan jämföra riskerna för specifika märken av e-cigaretter med tobaksprodukter, såväl som varken rökning eller vaping. Inte bara metod men även varumärke på produkter kan spela en större roll här i bedömning av risk och kvalitet.

Skillnad mellan traditionell rökning & vaping

Kroppens reaktion på många av kemikalierna i traditionell cigarettrök orsakar vanligtvis en långvarig inflammation, detta kan i sin tur leda till flera olika kroniska sjukdomar som t.ex. lung- och hjärtsjukdomar. Även e-cigaretter innehåller också flera av dessa giftiga kemikalier men vanligtvis i mindre mängder

Många tror felaktigt att vaping är helt ofarligt då det inte innehåller rök i samma mängd som traditionell rökning, samt att det skulle ha en bättre påverkan på miljön. Men en studie publicerad i International Journal of Hygiene and Environmental Health fann att användningen av e-cigaretter resulterar i ökade koncentrationer av flyktiga organiska föreningar (VOC) och luftburna partiklar, som båda är potentiellt skadliga vid inandning. Även om ångan från e-cigaretter inte syns och märks av lika mycket som cigarettrök kan det fortfarande påverka luftkvaliten, särskilt om du vejpar inomhus.

I dagsläget finns det inte tillräckligt många långsiktiga studier som att backa upp påståendet att vaping är ofarligt vid långvarigt bruk. Däremot har det i ett tidigt skede visat sig vara mindre skadligt jämfört med rökning då det inte innehåller samma mängd kemikalier och tobak. Det är väldigt svårt att avgöra om en produkt ökar en persons risk för allvarligare sjukdomar förrän produkten funnits på marknaden i minst 15-20 år. Trots positiva recensioner från e-cigarettanvändare som tycker om att kunna röka dem där vanliga cigaretter är förbjudna, vet man i dagsläget inte tillräckligt mycket om deras säkerhet och långsiktiga hälsoeffekter för att kunna dra några konkreta slutsatser.

Forskning kring vaping / e-cigaretter

Elektroniska cigaretter, e-cigaretter eller vaping som det kallas i folkmun marknadsförs som ett nytt säkrare alternativ till traditionell rökning. I februari 2020 rapporterades det om 68 döds fall och tusentals vapingrelaterade sjukhusfall p.g.a. lungsjukdomar som gjorde att man antagit att vaping varit farligare än man först trott.

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) har rapporterat att det visade sig vara vitamin E-acetat som varit den potentiella orsaken till utbrottet. De flesta av patienterna hade rapporterat att man vejpat marijuana-produkter eller nikotin produkter. Innan man gjort större studier kring detta kan man inte fastställa vilken typ av vaping som är farligast samt under vilka omständigheter man riskerar att drabbas av eventuella hälsoproblem.

I dagsläget säljs vapingprodukter i flera olika former. Detta inkluderar färdiga podsystem och vapingpennor som t.ex. Juul-poddar, SMOK, Vaporesso och övriga varumärken. Vissa innehåller höga nivåer av nikotin, medan andra är nikotinfria och endast innehåller smakämnen. I denna blogg fokuserar vi mer på nikotinhaltiga produkter och studier kring deras påverkan på brukarna.

Den främsta skillnaden mellan traditionell rökning och vaping är att vapingprodukter inte innehåller tobak. Men det är inte bara tobaken i cigaretter som orsakar cancer och andra allvarliga sjukdomar. I traditionella cigaretter finns en lång lista med kemikalier som bevisats vara skadliga för rökaren, detta inkluderar även e-cigaretter som har några av dessa kemikalier.

Det svåra med en realistisk jämförelse är att medan traditionell rökning kan drabba brukaren långsiktigt via t.ex. lungcancer, bröstcancer, hjärtsjukdomar och övrigt så har dessa sjukdomar utvecklats efter årtionden av kontinuerlig rökning. När det gäller inlagda fall av vapingrelaterade skador har det rört sig om vaping under kortare perioder, oftast mindre än ett år.