Skillnad mellan traditionell rökning & vaping

Kroppens reaktion på många av kemikalierna i traditionell cigarettrök orsakar vanligtvis en långvarig inflammation, detta kan i sin tur leda till flera olika kroniska sjukdomar som t.ex. lung- och hjärtsjukdomar. Även e-cigaretter innehåller också flera av dessa giftiga kemikalier men vanligtvis i mindre mängder

Många tror felaktigt att vaping är helt ofarligt då det inte innehåller rök i samma mängd som traditionell rökning, samt att det skulle ha en bättre påverkan på miljön. Men en studie publicerad i International Journal of Hygiene and Environmental Health fann att användningen av e-cigaretter resulterar i ökade koncentrationer av flyktiga organiska föreningar (VOC) och luftburna partiklar, som båda är potentiellt skadliga vid inandning. Även om ångan från e-cigaretter inte syns och märks av lika mycket som cigarettrök kan det fortfarande påverka luftkvaliten, särskilt om du vejpar inomhus.

I dagsläget finns det inte tillräckligt många långsiktiga studier som att backa upp påståendet att vaping är ofarligt vid långvarigt bruk. Däremot har det i ett tidigt skede visat sig vara mindre skadligt jämfört med rökning då det inte innehåller samma mängd kemikalier och tobak. Det är väldigt svårt att avgöra om en produkt ökar en persons risk för allvarligare sjukdomar förrän produkten funnits på marknaden i minst 15-20 år. Trots positiva recensioner från e-cigarettanvändare som tycker om att kunna röka dem där vanliga cigaretter är förbjudna, vet man i dagsläget inte tillräckligt mycket om deras säkerhet och långsiktiga hälsoeffekter för att kunna dra några konkreta slutsatser.