Nuvarande status på forskningen

E-cigaretter och övriga vapingprodukter har för tillfället inte funnits tillräckligt länge för att avgöra skadan de orsakar på lång sikt. Många vuxna och tonåringar, ärunder intrycket att e-cigaretter är säkra eller att de är effektiva för att hjälpa människor att sluta röka vanliga cigaretter. Vilket i flera studier visat sig stämma. Studier i USA har visat att e-cigaretter innehåller några av samma giftiga kemikalier som vanliga cigaretter, även om de inte har tobak. Vill man sluta röka är det i dagsläget trott att e-cigaretter kan underlätta även om det inte är helt riskfritt. I Sverige finns det flera seriösa aktörer som kan hjälpa dig hitta rätt produkter som t.ex. Vapehuset. Läs även mer om risker med kemikalier hos Läkemedelsverket. I ett fastställande år 2016 kom man fram till bedömningen att vapingprodukter inte ska klassas som läkemedel och därmed krävs inget tillstånd från LMV.

Det är viktigt att fortsatt forska kring om vissa typer av vaping är farligare än andra på kort och lång sikt. För att förstå riskerna för alla som vejpar krävs det vidare forskning där man mer noggrant kan jämföra riskerna för specifika märken av e-cigaretter med tobaksprodukter, såväl som varken rökning eller vaping. Inte bara metod men även varumärke på produkter kan spela en större roll här i bedömning av risk och kvalitet.