Vont One Pod – Juul ersättare

Vont är ett svenskt bolag som är relativt nytt på marknaden. Vont producerar Juul-liknande podkits där man endast använder sig av Vont ersättningspoddar. Detta är främst intressant för de som vill sluta röka alternativt vill ha ett väldigt simpelt system där man endast byter ut poddar istället för att behöva handskas med friflytande vätska. Ännu finns ingen tydlig forskning på långtidseffekter med Vont då detta podsystem är väldigt nytt på marknaden. Hypotesen är dock att man med ett Vont Pod successivt ska kunna eliminera traditionella cigaretter och därmed undgå de påvisat farliga kemikalierna och tobak som inhaleras vid vanlig rökning. Flera studier (NHS, UK) visar att ex-rökare föredrar att ha en ersättningsmetod till cigaretterna för att underlätta rökavvänjningen med tiden. Vonts ersättningspoddar innehåller deras egenutvecklade e-vätskeformel baserad på nikotinsalter.